Komunikat o wprowadzeniu stopnia alarmowego

21.01.2020

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Katowicach (WCZK) informuje o wprowadzeniu przez Prezesa Rady Ministrów drugiego stopnia alarmowego BRAVO na obszarze województwa małopolskiego, pierwszego stopnia alarmowego ALFA na pozostałym terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz pierwszego stopnia alarmowego ALFA-CRP na całym terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, obowiązującego od dnia 23 stycznia 2020 r. od godz. 00:01 do dnia 29 stycznia 2020 r. do godz. 23:59.