Podpisanie listu intencyjnego w Śląskim Parku Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia w Zabrzu

17.01.2020

 Dzisiaj odbyło się uroczyste podpisanie listu intencyjnego o nawiązaniu strategicznej współpracy Śląskiego Parku Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia w Zabrzu z województwem śląskim.

Podpisy pod listem intencyjnym złożyli: prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik, dyrektor Śląskiego Centrum Chorób Serca prof. Marian Zembala, marszałek województwa śląskiego Jakub Chełstowski oraz prezes Śląskiego Parku Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia Adam Konka.

Inicjowana współpraca dotyczyć będzie działań w obszarze rozwoju przy Śląskim Parku Technologii Medycznych ekosystemu pomysłodawców i startupów medycznych dla województwa śląskiego pod nazwą „Śląska Startupowa Dolina Innowacji Medycznych” (medycyna, zdrowie publiczne, zdrowie cyfrowe – w tym telemedycyna, e-zdrowie i m-zdrowie – oraz biotechnologia).

Dzięki nowoczesnej infrastrukturze badawczej Kardio-Med Silesia – ośrodka stworzonego z inicjatywy i przy zaangażowaniu prezydent Zabrza Małgorzaty Mańki-Szulik oraz prof. Mariana Zembali w oparciu środki UE – RPO WSL Priorytet I „Badania i rozwój technologiczny, innowacje i przedsiębiorczość”, Działanie 1.3. „Transfer technologii i innowacji”, nowatorskie pomysły/projekty będą miały szanse być zrealizowane i docelowo stać się przedmiotem wdrożenia klinicznego.

Podpisanie Listu to dowód docenienia dotychczasowych dokonań w obszarze realizacji projektów badawczo-wdrożeniowych, nakierowanych na rozwój nowatorskich projektów lekarzy, biotechnologów, przedsiębiorców, idei klinicystów, praktyków i naukowców, wspólnych działań doświadczonych specjalistów oraz studentów i doktorantów, działających przy Kardio-Med Silesia w Zabrzu.

Zgodnie z założeniami po podpisaniu listu, jeszcze w obecnej perspektywie finansowej UE oraz w kolejnej, do roku 2030, podjęte zostaną intensywne, wspólne działania koncentrujące wokół Kardio-Med Silesia w Zabrzu innowacyjne projekty i startupy w obszarze zdrowia dla całej aglomeracji śląskiej, tworząc Śląską Startupową Dolinę Innowacji Medycznych. Warto podkreślić, że w nowej perspektywie finansowej obszar MEDYCYNA stanowi dla województwa śląskiego jeden ze strategicznych filarów rozwoju.

Do tej pory Kardio-Med Silesia przy wsparciu Zabrza zrealizował i realizuje projekty za kwotę 52 mln zł, wydając przy tym ponad 30 publikacji.