Dofinansowanie instalacji fotowoltaicznych

15.01.2020

Prezydent Miasta Zabrze ogłasza nabór do projektu pn.: „MIASTO ZABRZE EKO – INSTALACJE FOTOWOLTAICZNE – ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII” od 16 stycznia do 4 lutego 2020 r.

Projekt zakłada montaż mikroinstalacji OZE (instalacji fotowoltaicznych) o mocy do 7 kWp, których głównym przeznaczeniem będzie wyprodukowanie energii na własne potrzeby w budynkach zamieszkałych, położonych na terenie Miasta Zabrze.

Projekt będzie współfinansowany ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Regionalnego i wysokość dofinansowania wyniesie 85 % kosztów kwalifikowanych.

O DOFINANSOWANIE MOGĄ STARAĆ SIĘ OSOBY FIZYCZNE które w szczególności:
– posiadają PRAWO WŁASNOŚCI, WSPÓŁWŁASNOŚCI, DO BUDYNKU MIESZKALNEGO położonego na terenie miasta Zabrze;
– posiadają uregulowany stan prawny nieruchomości, na której będzie realizowany Projekt;
– nie posiadają jakichkolwiek zaległych zobowiązań finansowych wobec Miasta Zabrze z tytułu należności podatkowych oraz z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunal-nymi wnoszonymi na rzecz Miasta Zabrze.

Deklaracje Udziału w Projekcie należy składać w Urzędzie Miejskim w Zabrzu,       ul. Wolności 286, 41-800 Zabrze Wydział Ekologii (II piętro, pokój 211)

od 16 STYCZNIA 2020 r. do 4 LUTEGO 2020 r.

poniedziałek-wtorek od 12:00 do 17:00;
środa-piątek w godzinach od 8:00 do 13:00
lub przesłać pocztą przesyłką rejestrowaną (listem poleconym) na adres Urzędu Miejskiego w Zabrzu (Wydziału Ekologii)

UWAGA!!! Należy nadmienić że wniosek złożony w programie PONE nie jest równoznaczny z wnioskiem o przystąpienie do projektu „MIASTO ZABRZE EKO – INSTALACJE FOTOWOLTAICZNE – ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII”.

Chętne osoby powinny złożyć nową DEKLARACJĘ.