Wyższe odsetki za opóźnienie w zapłacie z transakcji między przedsiębiorcami

14.01.2020

W dniu 1 stycznia 2020 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych. Zmiany dotyczą m.in. odsetek. Nowela wprowadza rozróżnienie wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych na te należne od dłużnika będącego podmiotem publicznym – podmiotem leczniczym i te należne od dłużnika nie będącego takim podmiotem. Zasadniczo wysokość odsetek wzrośnie o dwa punkty procentowe i wyniesie sumę stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 10 punktów procentowych. W przypadku podmiotów publicznych leczniczych pozostanie na dotychczasowym poziomie 8 punktów procentowych powiększonych o stopę referencyjną NBP.