Rekompensata za brak zapłaty w terminie w transakcjach handlowych między przedsiębiorcami

14.01.2020

1 stycznia 2020 r. weszły w życie znowelizowane przepisy ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, które modyfikują zasady naliczania tzw. rekompensaty za koszty odzyskiwania należności. Ustawodawca zdecydował o zwiększeniu kwot owej rekompensaty. Dotychczas wierzycielowi przysługiwała stała rekompensata w wysokości równowartości 40 Euro. Obecnie wartość rekompensaty jest zależna od wysokości długu i wynosi od 40 Euro przy należności nie wyższej niż 5000 zł, poprzez 70 Euro przy wartości długu od 5000 zł do 50000 zł, do 100 Euro przy wartości zadłużenia przekraczającej 50000 zł. Ustawa wprowadza zasadę niezbywalności roszczenia o zapłatę rekompensaty, a zatem nie będą jej w stanie nabyć np. firmy windykacyjne.