Wpłaty przedsiębiorców na mikrorachunek

10.01.2020

Na wygenerowany przez przedsiębiorcę mikrorachunek zawierający NIP firmy, przedsiębiorcy uiszczą np.:
– do 20 stycznia podatek dochodowy PIT za siebie i swoich pracowników,
– do 25 stycznia podatek VAT,
– należności ze zobowiązań podatkowych z lat ubiegłych (w tytule podając np. że zapłata wynika z korekty deklaracji za ubiegły rok),
– odsetki za zwłokę wynikające z zaległości podatkowych PIT, CIT i VAT,
– koszty upomnienia,
– zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów ewidencjonowanych.

Na mikrorachunek z numerem NIP firmy, pracodawcy wpłacą zaliczki na podatek dochodowy swoich pracowników. Jednak z mikrorachunku nie skorzystają np. przedsiębiorcy rozliczający się kartą podatkową.
Nie można również na niego wpłacać kwot wynikających np. z podatku VAT-14 oraz VAT w imporcie.