Otwarto kolejną zieloną pracownię w Zabrzu

10.01.2020

 W Szkole Podstawowej Specjalnej nr 41 w Zabrzu oddano dziś do użytku kolejną „Zieloną Pracownię”. Sala powstała ze środków Miasta Zabrze oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

„Zielona Pracownia” w Szkole Podstawowej nr 41 nosi nazwę „Fajnie Naturalnie”. To pracownia dydaktyczno-wychowawcza przeznaczona do prowadzenia zajęć z przyrody oraz zajęć pozalekcyjnych rozwijających zainteresowania ekologiczne uczniów. Tematem przewodnim jest oczywiście ekologia.

Na uroczystym otwarciu pracowni zabrzański samorząd reprezentowali: wiceprezydent miasta Krzysztof Lewandowski, naczelnicy poszczególnych wydziałów magistratu, radni Rady Miasta Zabrze oraz przedstawiciele WFOŚiGW w Katowicach.
Łączny koszt projektu to 34 922,65 zł.