Konkurs ofert – realizacja zadań w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego

10.01.2020

Prezydent Miasta Zabrze ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Miasta Zabrze w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego.

Treść ogloszenia konkursowego oraz wzór oferty znajdują się poniżej. Zgodnie z regulaminem konkursu oferty należy składać do 31 stycznia br. (piątek), do sekretariatu Wydziału Kultury i Dziedzictwa (ul. Wolności 286, III piętro, pokój 300).