Wiceminister z Zabrza

07.01.2020

Jak poinformowano dzisiaj na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – Iwona Michałek, Paweł Wdówik oraz Alina Nowak powołani zostali na stanowiska wiceministrów rodziny, pracy i polityki społecznej. Funkcję Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych objął Paweł Wdówik, a Pełnomocnika Rządu ds. Ekonomii Społecznej i Solidarnej – Iwona Michałek.

– Gratuluję Pani dyrektor Alinie Nowak powołania na stanowisko wiceministra rodziny, pracy i polityki społecznej – komentuje prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik. – Alina Nowak przez ostatnie lata pracowała jako dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Zabrzu, a w ostatnim czasie pełni funkcję radnej Sejmiku Województwa Śląskiego. Życzę Pani Alinie wiele sukcesów na nowym stanowisku oraz satysfakcji z pełnionej funkcji.

Alina Nowak to absolwentka Śląskiej Wyższej Szkoły Zarządzania im. Generała Jerzego Ziętka w Katowicach (zarządzanie i marketing), Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (studia podyplomowe w zakresie administracji i zarządzania), Uniwersytetu Warszawskiego (studia podyplomowe z zakresu prawa rynku pracy oraz z zakresu Zarządzania i Ewaluacji Projektów Współfinansowanych ze Środków Unii Europejskiej) oraz Wyższej Szkoły Bankowej w Dąbrowie Górniczej (menedżerskie studia podyplomowe – poziom MBA). Odbyła także szereg kursów i szkoleń, w tym m.in. z zakresu rynku pracy, wsparcia i rozwoju osób w szczególnej sytuacji na rynku pracy oraz wykorzystania środków publicznych. Zrealizowała wiele projektów, w tym innowacyjnych, dotyczących przedsiębiorczości i promocji zatrudnienia.
Karierę zawodową rozpoczynała w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, od wielu lat związana jest z instytucją rynku pracy. Od 2009 r. pełni funkcję Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Zabrzu. Od 2018 r. Przewodnicząca Konwentu Dyrektorów Urzędów Pracy województwa śląskiego.
Od października 2018 r. radna Sejmiku Województwa Śląskiego VI kadencji, natomiast od 2019 r. Członek Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Śląskiego oraz Członek Zespołu Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Katowicach ds. Cudzoziemców. Dodatkowo, od 2005 r. kurator Sądu Rejonowego w Zabrzu.
W 2017 r. wyróżniona Srebrnym Medalem za Długoletnią Służbę nadanym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, natomiast w 2019 r. Odznaką Honorową Primus in Agendo – przyznaną przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
Źródło: www.gov.pl