Rejestracja przedsiębiorców w BDO

31.12.2019

Do 31 grudnia 2019 r. niektórzy przedsiębiorcy zobowiązani są do zarejestrowania się w Bazie danych
o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO).
W załączniku przestawiamy objaśnienie Ministerstwa Klimatu dotyczące stosowania przepisów art. 50 ustawy
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach w zakresie obowiązku uzyskania wpisu w Rejestrze-BDO przez wytwórców odpadów będących mikroprzedsiębiorcami, małymi lub średnimi przedsiębiorcami.

 

Tekst można pobrać również ze strony https://bdo.mos.gov.pl/news/objasnienia-prawne-ministra-klimatu-dotyczace-obowiazku-rejestracji-w-bdo/