Kary za niezarejestrowanie auta

24.12.2019

Od 1 stycznia 2020 roku obowiązek rejestracji pojazdu w terminie 30 dni zostanie obwarowany karą.
Obowiązek rejestracji pojazdu w terminie 30 dni od dnia jego nabycia lub sprowadzenia do kraju istnieje w prawie o ruchu drogowym już od kilku lat i wynika z artykułu 71 ust. 7 oraz 78 ust. 2 Ustawy Prawo o ruchu drogowym. Wkrótce wejdą w życie przepisy, które dają urzędnikom prawo do nakładania kary na wszystkich, którzy nie wypełnią ustawowego obowiązku.
Za sprawą wprowadzenia do ustawy Prawo o ruchu drogowym od 01.01.2020 r. przepisu art. 140 mb podlegać karze pieniężnej w wysokości od 200 do 1000 zł nakładanej w drodze decyzji administracyjnej przez starostę będzie ten, kto :
1) będąc właścicielem pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej wbrew przepisowi art. 71 ust. 7 Prawa o ruchu drogowym nie rejestruje pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
2) będąc właścicielem pojazdu zarejestrowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wbrew przepisowi art. 78 ust. 2 pkt 1 Prawa o ruchu drogowym nie zawiadamia starosty o nabyciu lub zbyciu pojazdu.