Spotkanie opłatkowe przedstawicieli zabrzańskiej kultury

19.12.2019

18 grudnia, w restauracji “Pod Kasztanami”, odbyło się tradycyjne spotkanie opłatkowe z dyrektorami zabrzańskich instytucji kultury oraz wybitnymi twórcami i animatorami kultury w naszym mieście. Wzięli w nim udział także m.in. prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik, zastępca prezydenta Katarzyna Dzióba, dyrektor Biura Prezydenta Miasta Jan Pawluch oraz ks. Arkadiusz Kinel, proboszcz parafii św. Andrzeja w Zabrzu.

Prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik pogratulowała przybyłym sukcesów zawodowych i osiągnięć. Podziękowała równocześnie za zaangażowanie i serce, z jakim pracują na rzecz zabrzańskiej kultury rozsławiając nasze miasto zarówno na arenie ogólnopolskiej, jak i międzynarodowej.

W trakcie spotkania wręczone zostały wyróżnienia Prezydenta Miasta Zabrze za szczególne zaangażowanie w działalność kulturalną oraz promocję zabrzańskiego środowiska kultury. Otrzymali je:

– Anna Darmont-Brandys – za ponad 16-letnią pracę na rzecz edukacji kulturalnej najmłodszych zabrzan poprzez organizację konkursów poezji dziecięcej. Każdego roku w konkursie bierze udział około 100 szkół z całego województwa. Spośród ok. nadesłanych 2500 wierszy organizatorzy i jurorzy wyłaniają ,,złotą setkę’’ najpiękniejszych tekstów poetyckich, które zostają wydane w postaci tomu Antologii Poezji Dziecięcej, rokrocznie opatrzonych  recenzją znamienitych osobistości świata kultury i sztuki, min. Jana Miodka, Anny Dymnej, Krystyny Jandy czy Jerzego Sthura.
– Barbara Rupik – za międzynarodowe sukcesy i promocję miasta Zabrze w kraju jak i poza jego granicami. Laureatka III nagrody na 72. Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Cannes w sekcji Cinefondation, za animację pt. ,,Duszyczka’’. Młoda artystka , absolwentka projektowania graficznego Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach, obecnie studentka animacji w Szkole Filmowej  w Łodzi.
– Wiesław Darewski  – urodzony pedagog kochany przez dzieci i młodzież, społecznik, organizator oraz współorganizator wielu konkursów plastycznych, współautor książki ,,Czas wolny młodzieży’’, wieloletni pracownik MDK nr 1 i nr 2, wieloletni dyrektor szkoły w Mikulczycach. Nagrodę otrzymuje za wieloletnią pracę
na rzecz zabrzańskiej kultury i oświaty, propagowanie wychowania przez sztukę w oparciu o osobistą twórczość plastyczną pomagającą w jej rozumieniu. Za zaangażowanie, którego owocem jest liczne grono artystów plastyków, których prace były wysoko oceniane i doceniane. Wychowankowie Pana Wiesława zdobyli ponad 400 nagród i wyróżnień w konkursach plastycznych o zasięgu miejskim, regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym.
– Piotr Hnatyszyn – za działalność popularnonaukową związaną z miastem Zabrze i jego historią, odkrywając ją na nowo i upubliczniając poprzez liczne artykuły w prasie lokalnej, prace naukowe, publikacje  z których należy wymienić: ,,Zabrze na dawnej pocztówce’’ oraz ,,Kalendarium zabrzańskie’’. Opracował biogram i twórczość bardzo znanego pioniera fotografii industrialnej Maksa Steckla. Jest autorem jedynego w swoim rodzaju
w Polsce elektronicznego Słownika Biograficznego Żydów Zabrzańskich, przywracającego pamięć o żydowskich mieszkańcach miasta, ich życiu rodzinnymi oraz zawodowym do 1945 r. Historyk, muzealnik, starszy kustosz, kierownik Działu Historii Muzeum Miejskiego w Zabrzu.
2019 rok był wyjątkowy dla naszego miasta dzięki Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu. Sztolnia Królowa Luiza jako jedyny obiket z obszaru dziedzictwa przemysłowego w Polsce i Europie znalazła się wśród laureatów Nagrody Europa Nostra 2019 – najbardziej prestizowego europejskiego wyróznienia w dziedzinie europejskiego dziedzictwa kulturowego.
Na wniosek prezydent Zabrza Małgorzaty Mańki-Szulik, prof. dr hab. Piotr Gliński, minister kultury i dziedzictwa narodowego uhonorował: Bartłomieja Szewczyka, dyrektora Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu oraz Leszka Żurka, zastępcę dyrektora MGW, a także: Łucję Zawadzką, Annę Wieczorek i Aleksandrę Margas nagrodami okolicznościowymi w uznaniu ich zasług dla ochrony dziedzictwa kulturowego, a zwłaszcza szerokich działań prowadzonych przy rewitalizacji kompleksu Sztolni Królowa Luiza oraz Zabytkowej Kopalni Węgla Kamiennego Guido w Zabrzu. Ponadto Beatę Piechę-van Schagen za koordynowanie działań dotyczących wpisania Barbórki górników węgla kamiennego na Górnym Śląsku na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego.
Nie zabrakło podziękowań za wkład w rozwój zabrzańskiej kultury dla tegorocznych jubilatów, w tym m.in. Domu Muzyki i Tańca w Zabrzu, który obchodził w tym roku 60-lecie działalności, Teatru Nowego w Zabrzu, który obchodził w tym oku również 60-lecie istnienia i Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Zabrzu, która świętowała 100-lecie w październiku br.

W części artystycznej wieczoru wystąpiła Roksana Wardenga oraz Mirella Maronny-Konopka (pianino).