Jeszcze jedna edycja – kolejne 80 milionów dla MŚP!

17.12.2019

Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach informuje o nowych konkursach skierowanych do sektora MŚP.

Konkurs 3.2 Innowacje w MŚP
Dofinansowanie obejmuje zwiększenie zastosowania innowacji w MŚP.
Na co?
•Zakup materiałów budowlanych oraz zabudowanych nieruchomości;
•Wdrożenie w przedsiębiorstwie innowacji technologicznej (produktowej lub procesowej) stosowanej co najmniej w skali województwa przez okres nie dłuższy niż 3 lata;
•Projekty koncentrujące się na pozyskaniu i implementacji innowacji produktowych i procesowych z możliwością zastosowania innowacji nietechnologicznych jako wspomagających wraz z możliwością ich promocji na arenie krajowej i międzynarodowej;
•Nabycie nowych środków trwałych (w tym m.in.: koszty zakupu, wytworzenia, instalacji, montażu, pierwszego uruchomienia, transportu, opakowania, rozładunku, koszty sprawdzenia i przystosowania).
Kto może otrzymać dofinansowanie?
•Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.
Kiedy składać wnioski?
•Nowy nabór od stycznia 2020 r.
 

Fundusze norweskie
Chcesz wprowadzić innowacyjne rozwiązania w swojej firmie? Jeśli masz pomysł na nowy produkt lub usługę w ramach niżej wymienionych obszarów badawczych, nie wahaj się i skontaktuj się z nami już teraz!
• Technologie przyjazne środowisku, w szczególności ograniczenie negatywnego oddziaływania działalności na środowisko;
• Innowacje w obszarze wód śródlądowych lub morskich, projekty dotyczące tzw. błękitnego wzrostu;
• Technologie poprawiające jakość życia osobom z wrażliwych grup społecznych, w tym osobom starszym.
Dofinansowanie można otrzymać na wydatki inwestycyjne takie jak: maszyny i urządzenia, roboty budowlane, wartości niematerialne i prawne, dodatkowe koszty w zakresie ochrony środowiska; eksperymentalne prace rozwojowe; usługi doradcze.
Kto może składać wnioski?
• Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa
Kiedy można składać wnioski?
• Od 7 stycznia 2020 r. do 31 marca 2020 r.
 

Fundusze norweskie – małe granty
Nabór przeznaczony dla przedsiębiorczych kobiet, które prowadzą działalność w jednej z trzech branż: technologie przyjazne środowisku, innowacje w obszarze wód śródlądowych lub morskich lub technologie poprawiające jakość życia osobom z wrażliwych grup społecznych.
Fundusze można wykorzystać na usługi doradcze pomocne w opracowaniu i wdrożeniu innowacji; usługi polegające na opracowaniu nowego lub ulepszonego produktu, mentoring wspierający innowacyjny rozwój firmy, inwestycje w środki trwałe oraz wartości niematerialne, w tym dodatkowe koszty związane z ochroną środowiska.
Kto może składać wnioski?
Kobieta, która jest:
• wspólnikiem uprawnionym do reprezentowania spółki albo
• wspólnikiem lub akcjonariuszem i członkiem organu zarządzającego.
Kiedy można składać wnioski?
• Od 7 stycznia do 31 marca 2020 r.
 

3.3.3. Go to Brand – wsparcie MŚP w promocji marek produktowych na rynkach zagranicznych
Konkurs oferuje dofinansowanie na:
• udział w targach, wystawach, misjach gospodarczych lub konferencjach zagranicznych i na dodatkowe działania promocyjne;
• sfinansowanie kosztów usługi doradczej, dzięki której dowiesz się jak wypromować Twoją firmę za granicą.
Kto może składać wnioski?
• Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa
Kiedy można składać wnioski?
• Od 11 lutego do 11 marca 2020 r.
 

Doradca Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, ul. Opolska 15 udziela szczegółów pod numerem telefonu: 882 404 060