Wręczono statuetki "Wolontariusza Roku 2019"

06.12.2019

Katarzyna Krajewska-Gajdzik, Walentyna Nowakowska, Anna Gibas, Janusz Marek to laureaci tegorocznej edycji konkursu „Wolontariusz Roku”, którego oficjalne rozstrzygnięcie nastąpiło podczas IX Międzynarodowych Dni Osób Niepełnosprawnych i Wolontariatu, które odbyły się w Zabrzu 4 i 5 grudnia.

Na wniosek Kapituły, prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik nadała nominacje i tytuły „Wolontariusz Roku” w kategorii indywidualnej i zespołowej, społecznikom działającym na rzecz środowiska lokalnego.

Tytuł „ Wolontariusz Roku” ma na celu uhonorowanie dobroczynnej działalności wolontariuszy , którzy bez względu na wiek, wykształcenie, stan zdrowia, pracują nieodpłatnie na rzecz mieszkańców Zabrza.

W tegorocznej edycji w kategorii indywidualnej tytuł „ Wolontariusza Roku” otrzymali:
Katarzyna Krajewska – Gajdzik, Walentyna Nowakowska, Anna Gibas, Janusz Marek.

W kategorii zespołowej tytuł „ Wolontariusza Roku” otrzymały zespoły w składzie:

– Aleksandra Tymków, Barbara Klucewicz-Kubicka, Emilia Biela, Nikola Lebek, Oliwia Klacka, Wiktoria Konieczna, Grażyna Malinowska, Alicja Sładkowska, Wioletta Śpiewak, Kacper Tymków, Olimpia Tymków, Zuzanna Tymków, Agata Zając, Kamila Zając – Zespół rekomendowany przez Fundację „Piastun – Wyrównywanie Szans”;

– Rainer Ciupa, Teresa Bielecka, Brygida Birnot, Dorota Grychtoł, Herbert Kopiec – Zespół Związku Górnośląskiego – rekomendowany przez Centrum Organizacji Pozarządowych w Zabrzu.

Nominacje do tytułu „ Wolontariusz Roku” w kategorii indywidualnej otrzymali:
– Kazimierz Królikowski oraz Stanisław Mielcarz.

Nominacje do tytułu „Wolontariusz Roku” w kategorii zespołowej otrzymali:
– Zabrzańskie Stowarzyszenie Kobiet i Ich Rodzin oraz Stowarzyszenie „Pogodni i Aktywni”.

IX Międzynarodowe Dni Osób Niepełnosprawnych i Wolontariatu odbyły się w Zabrzu 4 i 5 grudnia. W ramach dwudniowego wydarzenia w zabrzańskim Multikinie zorganizowano Międzynarodową Konferencję pn. "Formy aktywizacji osób z niepełnosprawnością i ich rodzin – sport, kultura, praca – niemożliwe staje się możliwe" oraz "Dzień Wolontariatu". Uczestnicy IX MDONiW mieli też okazję wziąć udział w kiermaszu prac świątecznych.

W konferencji wzięli udział przedstawiciele zabrzańskiego samorządu, w tym zastępca prezydenta Miasta Zabrze Krzysztof Lewandowski oraz naczelnik Wydziału Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Zabrzu Czesława Winecka, radna Sejmiku Województwa Śląskiego Alina Nowak, przedstawiciele ośrodków pracujących na co dzień na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym m.in. Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Zabrzu, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zabrzu, Zabrzańskiego Centrum świadczeń Rodzinnych, Domu Pomocy Społecznej nr 1, DPS nr 2 oraz DPS nr 3. Wśród uczestników są też nauczyciele, psychologowie, rehabilitanci oraz osoby niepełnosprawne.

Z wykładami wystąpili m.in. Alfred Haug – były koordynator ds. osób niepełnosprawnych Miasta Essen, Birgit Franz ze Stowarzyszenia Integrationsmodell Essen, pedagog specjalny Maja Nowacka, Jan Wroński – dyrektor oddziału Śląskiego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Aleksandra Kruszyńska – wicedyrektor Regionalnego Ośrodka Metodyczno-Edukacyjnego METIS w Katowicach, Iwona Płatek – prezes Zabrzańskiego Towarzystwa Rodziców, Opiekunów i Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski, Katarzyna Leśnikowska-Knieć – kierownik Centrum Wsparcia Środowiskowego w Zabrzu, Marta Wypart-Daniel – kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Zabrzu oraz Majka Lipiak – prezes zarządu Agencji Marketingowej „Leżę i Pracuję”.

W drugim dniu konferencji uczestnicy mieli okazję spotkać się z wyjątkowym gościem – reżyserem filmu "Gwiazdy" Janem Kidawą-Błońskim.