VII edycja konkursu "Profilaktyk Roku 2019"

06.12.2019

Prezydent Miasta Zabrze zaprasza instytucje publiczne, przedsiębiorców, związki wyznaniowe, stowarzyszenia, fundacje oraz inne osoby prawne do wzięcia udziału w VII edycji konkursu „Profilaktyk Roku 2019”.

Konkurs „Profilaktyk Roku 2019” ma na celu uhonorowanie działań profilaktycznych i terapeutycznych, realizowanych na rzecz mieszkańców Zabrza.

Tytuł przyznawany jest każdego roku w kategorii indywidualnej – osoba oraz zespołowej – instytucja. Kandydatów do tytułu „Profilaktyk Roku 2019 ”mogą zgłaszać: instytucje publiczne, przedsiębiorcy, związki wyznaniowe, stowarzyszenia, fundacje oraz inne osoby prawne, realizujące działania w obszarze profilaktyki i terapii uzależnień. Każdy podmiot uprawniony może zgłosić 1 kandydata w kategorii indywidualnej oraz 1 instytucję w kategorii zespołowej.

Zgłoszenia kandydatur na formularzu zgłoszeniowym do tytułu „Profilaktyk Roku” należy dokonać osobiście w zamkniętej kopercie, w terminie do 31 grudnia 2019 r. w Wydziale Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Zabrzu, ul. Wolności 286, pokój 201 z dopiskiem „Profilaktyk Roku 2019” lub w sekretariacie SP ZOZ Ośrodka Profilaktyki i Leczenia Uzależnień ul. Park Hutniczy 6, 41 – 800 Zabrze.

W załączeniu:
– formularz zgłoszeniowy;
– klauzula RODO +oświadczenia;
– wzór uchwały Zarządu.