Obchody Barbórki KWK Makoszowy

03.12.2019

Dzisiaj w KWK Makoszowy odbyły się uroczystości upamiętniające obchody tegorocznej Barbórki.

Na cechowni kopalni pod wizerunkiem Św. Barbary spotkali się przedstawiciele górniczych związków zawodowych, władze kopalni oraz przedstawiciele zabrzańskiego samorządu na czele z prezydentem Zabrza Małgorzatą Mańką-Szulik.

Uroczystości Barbórkowe to czas wspólnego świętowania i kultywowania wielowiekowych tradycji, przekazywanych z pokolenia na pokolenie. To symbol wzbudzający dumę i poczucie solidarności ludzi ciężkiej i odpowiedzialnej pracy.