Zabrzanie wsparli Polaków mieszkających na Wileńszczyźnie

29.11.2019

Towarzystwo Patriotyczne „Kresy” w Częstochowie zorganizowało coroczną akcję charytatywną dla Polaków mieszkających na Wileńszczyźnie, która miała miejsce w październiku oraz listopadzie i polegała na zbiórce artykułów szkolnych, artykułów żywnościowych, słodyczy i maskotek.

W Zabrzu zbiórka była koordynowana przez Iwonę Nowakowską, dyrektor Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych. Udział w akcji wzięły wszystkie placówki oświatowe, a zebrane dary zostały przewiezione do koordynatora wojewódzkiego. W tym roku zebrane dary będą przekazane dzieciom w polskich szkołach na Litwie, Białorusi i na Ukrainie.

Szeroki odzew i ofiarność uczniów i zabrzańskich szkół jest jednym z wielu przykładów uczestnictwa w działalności charytatywnej, dzięki czemu kształtowana jest empatia i postawy prospołeczne oraz przede wszystkim udziela się pomocy potrzebującym.