Dziś ostatni dzień na składanie formularzy w konkursie „Zabrzański Biznesplan”

29.11.2019

Jeszcze tylko dziś można składać formularze zgłoszeniowe w konkursie „Zabrzański Biznesplan”!

W siedzibie Zabrzańskiego Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości przy ul. Powstańców Śl. 3 do godz. 15.30 pracownicy wydziału przyjmują wypełnione formularze.

Jednak formularze mogą również zostać nadane drogą pocztową najpóźniej jutro tj. 30 listopada – decyduje data stempla pocztowego!

Formularze zgłoszeniowe dostępne są pod adresem https://www.um.zabrze.pl/biznes/zabrzanski-biznesplan

Lista fundatorów nagród dostępna jest pod adresem https://www.um.zabrze.pl/biznes/zabrzanski-biznesplan/zabrzanski-biznesplan-2019/fundatorzy-nagrod-i-nagrody

Zapraszamy do udziału w konkursie „Zabrzański Biznesplan”! Na laureatów czekają nagrody o wartości prawie 200.000 zł!