Prezydent Zabrza laureatką Nagrody im. Wojciecha Korfantego

21.11.2019

Prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik, dyrektor Teatru Śląskiego w Katowicach Robert Talarczyk oraz ks. Wiesław Hudek odebrali dzisiaj w Parku Tradycji w Siemianowicach Śląskich Nagrody im. Wojciecha Korfantego, przyznawane przez Związek Górnośląski osobom i instytucjom szczególnie zasłużonym dla Śląska.

Wśród tegorocznych laureatów znalazło się także Stowarzyszenie na rzecz Powstania Muzeum Hutnictwa Cynku w Katowicach oraz Amatorski Zespół Teatralny działający przy Kole Związku Górnośląskiego w Suszcu.

Laudację nt. prezydent Zabrza Małgorzaty Mańki-Szulik wygłosił Herbert Kopiec. Podkreślił Jej ścisłe więzi ze śląską ziemią, umiłowanie dla małej ojczyzny i wybitne osiągnięcia na rzecz ocalenia dziedzictwa kulturowego i poprzemysłowego Zabrza i Śląska. 

– Pani Prezydent Małgorzata Mańka-Szulik urzeczywistnia w swojej codziennej pracy słowa św. Jana Pawła "musicie wymagać od siebie, nawet jeśli inni od was nie wymagają" – mówił Herbert Kopiec. – Dzięki efektywnemu zarządzaniu, Zabrze jest dzisiaj prężnie rozwijającym się miastem i stawiane jest jako przykład zarówno wspaniałego ocalenia, jak i wykorzystania dziedzictwa poprzemysłowego jako atutu i waloru turystycznego – dodał Kopiec. 

Tegorocznych laureatów wybrali w tajnym głosowaniu członkowie trzynastoosobowej kapituły, obradującej pod przewodnictwem prof. Ireny Lipowicz, założycielki Związku Górnośląskiego, byłej Rzeczniczki Praw Obywatelskich.

– Jak co roku, tak i tym razem kapituła miała trudne zadanie, bo osób, instytucji i organizacji społecznych, które zasłużyły się dla naszej śląskiej ojczyzny jest bardzo wiele. Tegoroczni laureaci stanowią wzór dla innych w różnych dziedzinach życia społecznego – stwierdził podczas uroczystości prezes Związku Górnośląskiego i sekretarz kapituły Grzegorz Franki, który wręczył nagrody tegorocznym laureatom wraz z prawnukiem Wojciecha Korfantego – Michaelem Korfantym.

Nagrody im. Wojciecha Korfantego przyznawane są przez Związek Górnośląski od 1993 r. Od kilku lat uroczystość, w trakcie której wyróżnienia te wręczane są laureatom, odbywa się w rodzinnym mieście Korfantego – Siemianowicach Śląskich. W poprzednich latach Nagrodę im. W. Korfantego odebrali m.in.: Henryk Mikołaj Górecki, Jan Miodek, Wojciech Kilar, Józef i Jan Skrzekowie, Kazimierz Kutz, Krystyna i Andrzej Bochenkowie, abp Damian Zimoń, Jerzy Buzek oraz Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk”.

Związek Górnośląski powstał w 1989 r. i obecnie zrzesza ok. 2 tys. członków. Organizację tworzy 41 kół i bractw terenowych. Wśród swych statutowych celów organizacja wymienia m.in. naukę, edukację, oświatę i wychowanie, podtrzymywanie tradycji narodowej i regionalnej oraz rozwój świadomości obywatelskiej i kulturowej.