Makoszowska "stulatka" jak nowa

21.11.2019

Społeczność Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 7 w Zabrzu-Makoszowach świętowała 20 listopada otwarcie szkoły po gruntownym remoncie. Za ponad dwa miliony złotych zaadaptowano poddasze starego budynku na cele dydaktyczne, a przy okazji przeprowadzono jego gruntowny remont i przebudowę. Prace trwały osiem miesięcy. Wcześniej, w 2015 roku, budynek przeszedł rektyfikację, czyli poziomowanie, w ramach likwidacji szkód górniczych.

W uroczystości wzięli udział m.in.: prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik, przewodnicząca Rady Miasta Zabrze Łucja Chrzęstek-Bar, dyrektor Biura Prezydenta Miasta Jan Pawluch, naczelnik Wydziału Oświaty Ewa Wolnica, naczelnik Wydziału Inwestycji i Remontów Leszek Szczygielski, dyrektor gliwickiej delegatury Śląskiego Kuratorium Oświaty w Katowicach Jacek Tarkota oraz proboszcz parafii Jana i Pawła Męczenników w Zabrzu-Makoszowach ks. Piotr Nowiński.

Społeczność szkolną reprezentowali: dyrektor Marian Mleczko, grono pedagogiczne, uczniowie, przedszkolaki oraz licznie przybyli rodzice.

Uroczystości towarzyszyło pasowanie na przedszkolaka, program artystyczny w wykonaniu dzieci, symboliczne przecięcie wstęgi, poświęcenie budynku i zwiedzanie wyremontowanych pomieszczeń.

Dzisiaj tak pięknych budynków, jak ten ponad stuletni obiekt, już się nie buduje – powiedziała na otwarciu Małgorzata Mańka-Szulik. – Dlatego podjęliśmy wyzwanie modernizacji szkoły. Teraz wypada mi życzyć Wam sukcesów w nauce, zawiązywania trwałych przyjaźni i rozwijania swoich zainteresowań i pasji – dodała prezydent zwracając się do uczniów.

Zakres prac obejmował:

 • wymianę konstrukcji więźby drewnianej,
 • wykonanie nowego pokrycia dachowego z dachówki ceramicznej,
 • docieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją,
 • wymiana rynien i rur spustowych,
 • wykonanie instalacji odgromowej,
 • przebudowa sanitariatów na parterze,
 • instalacje wodno-kanalizacyjne wraz z montażem armatury,
 • wymiana instalacji elektrycznej na klatce schodowej oraz klasach wraz z oświetleniem,
 • wymiana głównej rozdzielni elektrycznej,
 • malowanie klatki schodowej,
 • wykonanie fragmentów posadzki na klatce schodowej,
 • wymiana drzwi zgodnie z wymogami ochrony przeciwpożarowej,
 • częściowa wymiana okien, • zabudowa kurtyny przeciwpożarowej,
 • wydzielenie stref przeciwpożarowych pomiędzy przedszkolem, a szkołą,
 • montaż klap oddymiających wraz z instalacją przeciwpożarową,
 • malowanie klas,
 • wymianę wykładzin w klasach,
 • renowacja drzwi od strony ul. Dalekiej,
 • wymiana instalacji C.O.,
 • czyszczenie elewacji budynku.