Konferencja "Bezpieczny senior w XXI wieku"

21.11.2019

Dzisiaj w Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia im. St. Moniuszki w Zabrzu odbyła się konferencja „Bezpieczny senior w XXI wieku”. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęła prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik.

W wydarzeniu udział wzięli m.in.: dyrektor Biura Prezydenta Miasta Jan Pawluch, przewodnicząca Rady Miasta Zabrze Łucja Chrzęstek-Bar, radna Sejmiku Województwa Śląskiego Urszula Koszutska oraz prezes stowarzyszenia „Pogodni i Aktywni” Renata Krajewska.

Organizatorem konferencji było stowarzyszenie „Pogodni i Aktywni” w Zabrzu we współpracy z Wydziałem Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Zabrzu, Urzędem Miejskim w Zabrzu, Centrum Organizacji Pozarządowym UM w Zabrzu oraz Państwową Szkołą Muzyczną I i II stopnia im. Stanisława Moniuszki w Zabrzu.

Głównym celem podejmowanych działań było przede wszystkim zwiększenie świadomości osób starszych w zakresie zagrożeń. Podczas wykładu „Działania profilaktyczne prowadzone przez zabrzańską policję na rzecz zwiększania bezpieczeństwa wśród osób starszych” omówione zostały przestępstwa popełniane na szkodę seniorów. Wyjaśnione zostały sposoby działania przestępców w stosunku do osób starszych, funkcjonowanie Krajowej Mapy Zagrożeń. Przypomniano także zasady zwiększające bezpieczeństwo na drodze.

Konferencję zakończył występ uczniów z Państwowej Szkoły Muzycznej w Zabrzu, a wydarzeniu towarzyszyła także wystawa uczestników warsztatów malarskich i rękodzieła, prowadzonych przez stowarzyszenie w ramach zadania publicznego pt.: „Zabrze – moja mała ojczyzna”.