IV konferencja "Wolność od … Wolność do…"

18.11.2019

Urząd Miejski w Zabrzu, Wydział Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej oraz Komenda Miejska Policji w Zabrzu organizują IV konferencję „Wolność od… Wolność do… drogi i rozdroża pokonywania własnych słabości”.

Konferencja odbędzie się 20 listopada, na Wydziale Organizacji i Zarządzania PŚl przy ulicy Roosevelta 26-28. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli: prezydent Zabrza – Małgorzata Mańka-Szulik, rektor Politechniki Śląskiej – prof. Arkadiusz Mężyk oraz komendant wojewódzki policji w Katowicach – nadinsp. dr Krzysztof Justyński.

Wykład plenarny pt. "Tajemniczy ogród. Dziedziczenie traumy" wygłosi prof. dr hab. n. med. Jadwiga Jośko-Ochojska (Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach).

"Rozmowy na kanapie" poprowadzi redaktor TVP3 Katowice Przemysław Adamski. Gośćmi będą: prof. dr hab. n. med. Jadwiga Jośko-Ochojska oraz dr hab. n. med. Robert Pudlo (ŚUM w Katowicach). 

W trakcie konferencji odbędą się m.in. warsztaty dla studentów "Jak radzić sobie ze stresem w życiu codziennym?", które poprowadzi dr n. med. Karolina Lau (ŚUM w Katowicach). 

Dostępne będą też punkty konsultacyjne: Wydziału Prewencji KMP w Zabrzu, SP ZOZ Ośrodka Profilaktyki i Leczenia Uzależnień w Zabrzu, Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkohowych, kół naukowych oraz samorządu studenckiego WOiZ PŚl.