Dyskusja o polityce czynszowej

07.11.2019

Dzisiaj, w Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego w Zabrzu, odbyło się posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej Rady Miasta Zabrze, w której udział wzięli przedstawiciele władz miasta, ZBM TBS, Jednostki Gospodarki Nieruchomościami oraz mieszkańcy. Głównym tematem rozmów były zaplanowane na przyszły rok regulacje czynszów w lokalach znajdujących się w zasobach komunalnych miasta.

Wysłuchano licznych uwag i sugestii mieszkańców dotyczących proponowanych zmian.

W wyniku dyskusji prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik, w celu obniżenia planowanej podwyżki opłat, zobowiązała Wydział Zarządzania Mieniem Urzędu Miejskiego w Zabrzu do ponownej analizy czynników korygujących, czyli kryteriów mających wpływ na stawkę czynszu oraz uwzględnienie wniosków lokatorów.

Mając na uwadze potrzeby mieszkańców, miasto w roku bieżącym przeprowadziło gruntowną termomodernizację budynków komunalnych za kwotę 5 mln 700 tys. zł. W przyszłym roku planowane prace kosztować będą ok. 8 mln zł, zaś w kolejnym blisko 10 mln zł.

W latach 2012-2019 na remonty budynków komunalnych (lub z udziałem miasta) wydano ok. 140 mln zł środków publicznych. Mieszkańcom znajdującym się w najtrudniejszej sytuacji finansowej każdego roku wypłacane są dodatki mieszkaniowe w kwocie ok. 10 mln zł.

Od jutra (8 listopada) do piątku (15 listopada), w godzinach 8.00-16.00, w Wydziale Zarządzania Mieniem (pok. 417, ul. Powstańców Śląskich 5-7), w JGN (pl. Warszawski 10, I piętro, pok. nr 124), ZBM (III piętro, pok. nr 309) funkcjonować będą punkty konsultacyjne, w których mieszkańcy będą mogli zgłaszać swoje uwagi w indywidualnych sprawach.