Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej z PUP

06.11.2019

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Zabrzu ogłasza nabór wniosków w sprawie przyznania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej.

Termin naboru wniosków: od 4 listopada 2019 r. do 8 listopada 2019 r.

Kwota dotacji: 23 000,00 zł.

Dofinansowania na podjęcie działalności będą finansowane z projektów pozakonkursowych realizowanych w ramach:
I. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego (tj. RPO WSL), Działanie 7.2, projekt: Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30 + zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zabrzu.
II. Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (tj. POWER), Poddziałanie 1.1.1. projekt: Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Mieście Zabrze.

Miejsce składania kompletnych wniosków: osobiście w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zabrzu, Plac Krakowski 9, pok. 7.04 lub korespondencyjnie. Terminem złożenia wniosku przesłanego listownie do Powiatowego Urzędu Pracy w Zabrzu jest data wpływu przesyłki.

Dokumenty do pobrania na stronie www.zabrze.praca.gov.pl w zakładce „Dla bezrobotnych i poszukujących pracy/Formy wsparcia" oraz w siedzibie PUP w Zabrzu pok. 7.04.