Rekrutacja do II edycji projektu Uniwersytet Dziecięco-Młodzieżowy

04.11.2019

Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach oraz Miasto Zabrze w ramach Uniwersytetu Dziecięco-Młodzieżowego WST uruchamiają II etap projektu. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, a udział we wszystkich zajęciach jest bezpłatny dla jego uczestników.

Uniwersytet będzie działać od lutego 2020 r. do stycznia 2021 r. (dwa semestry).

Uczestnikiem/uczestniczką projektu może być każde dziecko w wieku 7-17 lat mieszkające w Zabrzu i uczęszczające tu do szkoły.

W ramach Uniwersytetu Dziecięco-Młodzieżowego WST organizowane są zajęcia w różnych grupach wiekowych:
– dla dzieci w wieku 7-10 lat i 11-14 lat przygotowano zajęcia artystyczne, komputerowe, robotykę, język angielski – każdy moduł trwa 30 godzin.
– dla młodzieży 15-17 lat przygotowano zajęcia z języka angielskiego, języka polskiego, matematykę – każdy moduł trwa 40 godzin.

Zajęcia skupiają się na rozwijaniu trzech rodzajów kompetencji: językowych, informatyczno-technicznych oraz osobistych. Będą się odbywać w budynku Wydziału WST w Zabrzu, przy ul. Park Hutniczy 3-5, w soboty.

Ponadto, każdy z uczestników/ uczestniczek projektu wyjedzie na obóz językowo-sportowy w okresie wakacyjnym.
Obecnie trwa rekrutacja na II edycję zajęć – zgłoszenia przyjmowane są do 24 listopada br.

Startujemy już po feriach zimowych 2020!

Jeżeli potrzebują Państwo szczegółowych informacji lub chcą zgłosić udział dziecka podajemy dane kontaktowe:
Urząd Miejski w Zabrzu – budynek przy ul. Powstańców Śląskich 5-7
II piętro, pok. 214 – sekretariat Wydziału Realizacji Projektów
telefon kontaktowy: 32 37 33 485 /32 37 33 525
adres email: sekretariat_wrp@um.zabrze.pl

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Osi priorytetowej III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, dla Działania 3.1. Kompetencje w szkolnictwie wyższym.

Szczegółowe informacje na temat projektu oraz dokumenty rekrutacyjne dostępne są na stronie internetowej:
http://www.um.zabrze.pl/mieszkancy/projekty-unijne-i-krajowe/uniwersytet-dziecieco-mlodziezowy-wst