Konkurs „Wolontariusz Roku 2019” – czekamy na zgłoszenia!

31.10.2019

Prezydent Miasta Zabrze zaprasza instytucje publiczne, związki i stowarzyszenia, fundacje oraz inne osoby prawne do wzięcia udziału w konkursie „ Wolontariusz Roku 2019 ”, który ma na celu uhonorowanie dobroczynnej, społecznej działalności osób, pracujących nieodpłatnie bez względu na wiek, wykształcenie, stan zdrowia, na rzecz mieszkańców Zabrza.

Tytuł przyznawany jest każdego roku w kategorii indywidualnej i zespołowej.

Zgłoszenie do tytułu stanowi kupon zgłoszeniowy, który prosimy składać osobiście w terminie do 27 listopada br. w Wydziale Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej (ul. Wolności 286, pokój 207, tel. 32 373 34 67) z dopiskiem „Wolontariusz Roku 2019”
lub w sekretariacie Centrum Organizacji Pozarządowych (ul. Brodzińskiego 4, 41-800 Zabrze, tel. 32 271-04-74).

W załączeniu:
– kupon zgłoszeniowy i wzór uchwały zarządu,
– oświadczenia (dotyczy osób dorosłych),
– klauzula informacyjna (dotyczy osób dorosłych),
– oświadczenia (dotyczy osób niepełnoletnich)
– klauzula informacyjna (dotyczy osób niepełnoletnich),
– regulamin konkursu.