Zabrze przestrzenią rozwoju

Akcja Zima 2019/2020

30.10.2019

28 października br. w Urzędzie Miejskim w Zabrzu odbyło się spotkanie Miejskiego Komitetu Akcji Zimowej, który kieruje całością Akcji Zimowej w Zabrzu. Miejski Komitet Akcji Zimowej na spotkaniu ustalił stan przygotowania do Akcji Zimowej w sezonie 2019/2020, zakres współdziałania służb miejskich z właścicielami i zarządcami poszczególnych nieruchomości przy usuwaniu skutków zimy oraz koordynację działań w razie ogłoszenia klęski żywiołowej.

Miejski Komitet Akcji Zimowej oraz zatwierdzony plan prowadzenia Akcji Zimowej na terenie Gminy Zabrze w sezonie 2019/2020 został powołany zgodnie z Zarządzeniem nr 815/IK/2019 Prezydenta Miasta Zabrze z 18 października 2019 r.

Celem działań Miejskiego Komitetu Akcji Zimowej jest likwidacja skutków zimy, a przede wszystkim zabezpieczenie przejezdności dróg, zapewnienie ciągłości ruchu kołowego i pieszego we wszystkich możliwych warunkach pogodowych poprzez:

• koordynację i nadzór w zakresie prowadzenia Akcji Zimowej,
• organizację całodobowego pogotowia Akcji Zimowej,
• utrzymanie sprawnego sprzętu specjalistycznego i transportowego wyznaczonego do prowadzenia Akcji Zimowej,
• prowadzenie walki z gołoledzią, oblodzeniem i śliskością,
• oczyszczanie miasta ze śniegu i błota pośniegowego.

Usuwaniem śliskości i śniegu oraz utrzymaniem czystości w ramach tego zadania zajmować będzie się wyłoniony w przetargu Wykonawca – konsorcjum firm: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. – Zabrze i Zakład Usługowy Konserwacja Terenów Zielonych Jacek Wieczorek – Bytom.

Za realizację zadań w zakresie utrzymania dróg i chodników objętych zimowym utrzymaniem i za nadzór tych prac odpowiedzialny jest Miejski Zarząd Dróg i Infrastruktury Informatycznej z siedzibą w Zabrzu przy ul. Kasprowicza 8. Z ramienia Prezydenta Miasta Zabrze Akcję koordynuje Miejski Zarząd Dróg i Infrastruktury Informatycznej. W tym celu została uruchomiona dodatkowa linia telefoniczna nr 32 277 68 88 czynna w dni robocze od poniedziałku do piątku 7.30-15.30 oraz umożliwiająca pozostawienie nagrania interwencji.

Poza godzinami pracy MZDiII, zgłoszenia przyjmowane są przez:

Centrum Zarządzania Kryzysowego – tel. 32 373 33 88
Straż Miejska w Zabrzu – tel. 986
Dyspozytor Akcji Zima – 32 271 20 37
Telefon dyżurny MZDiII – 32 277 68 88 (w godzinach: 15:30 – 07:30 automatyczna sekretarka)

Odpowiedzialnym za egzekwowanie obowiązków w zakresie oczyszczania ze śniegu i lodu ulic i chodników jest Straż Miejska w Zabrzu. Pogotowie zimowe trwa od 1 listopada 2019 do 31 marca 2020 roku.