Miasto Zabrze podpisało list intencyjny dotyczący kształcenia zawodowego

29.10.2019

29 października Miasto Zabrze podpisało list intencyjny o współpracy Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach.

Podpisy pod listem intencyjnym złożyli m.in.: zastępca prezydenta Miasta Zabrze Krzysztof Lewandowski, dyrektor naczelny Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach Grzegorz Miketa oraz prezes zarządu Izby Jan Klimek.

Z treści listu intencyjnego wynika nawiązanie współpracy w realizacji projektu pn. Śląskie Zawody, którego celem jest wsparcie szkolnictwa zawodowego na terenie wytypowanych miast i powiatów województwa śląskiego. Razem z Zabrzem list podpisały m.in.: Katowice, Bytom, Siemianowice Śląskie, Powiat Raciborski oraz Wodzisławski.

W ramach współpracy uczniowie Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych Technikum nr 4 oraz Zespołu Szkół Mechaniczno-Usługowych, którzy zostaną objęci wsparciem katowickiej Izby, przyczyniającej się do dostosowania oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy i wsparcia szkolnictwa zawodowego będą mogli skorzystać m.in. z profesjonalnego doradztwa edukacyjnego, pakietu szkoleń i kurów specjalistycznych oraz praktyk zawodowych i stażów z możliwością uzyskania stypendiów.

Projekt przewiduje także możliwość budowy sieci współpracy lokalnych pracodawców i szkół. Jego celem będzie wypracowanie wspólnego modelu kształcenia zawodowego w regionie.