Rating – stabilna perspektywa

26.10.2019

Renomowana Międzynarodowa Agencja Fitch Ratings kolejny raz potwierdziła długoterminoweratingi Zabrza na poziomie „BB+” oraz długoterminowy rating krajowy „BBB+(pol)”.Perspektywa ratingów jest stabilna.

Rating to ocena wiarygodności finansowej, która wskazuje na zdolność podmiotu do realizowania swoich zobowiązań finansowych. Rating nadawany jest przez niezależną, wyspecjalizowaną agencję ratingową na podstawie oceny ryzyka ekonomicznego, politycznego i społecznegoRatingi biorą pod uwagę również elastyczność finansową podmiotu, lokalną sytuację gospodarczą, a także dotychczasowe wyniki zarządzania i perspektywy jej rozwoju.

Podkreślić należy, iż ocena nadana Miastu Zabrze została nadana w oparciu o stabilność dochodów oraz zdolność ich zwiększania, stabilność wydatków, ich elastyczność oraz zobowiązania i płynność. Agencja Fitch dokonując oceny brała pod uwagę zarówno wyniki operacyjne jak i wskaźniki zadłużenia Miasta. 

Czynnikami skutkującymi podwyższeniem ratingów może być trwała poprawa wyników operacyjnych.