Zabrze przestrzenią rozwoju

Jubileusz 100-lecia Szkoły Muzycznej w Zabrzu

25.10.2019

Wczoraj Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. S. Moniuszki w Zabrzu świętowała 100-lecie swojego istnienia. Z tej okazji w sali koncertowej przy ul. Reymonta 7A odbył się Koncert Galowy.

Goście mieli okazję podziwiać nowe oblicze placówki, która w trakcie ostatnich trzech lat przeszła gruntowny remont. W uroczystości udział wzięli m.in. przedstawiciele zabrzańskiego samorządu, w tym prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik, przewodnicząca Rady Miasta Zabrze Łucja Chrzęstek-Bar, dyrektor Departamentu Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej przy Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Lidia Skrzyniarz, radna Sejmiku Województwa Śląskiego Urszula Koszutska, rektor Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach Władysław Szymański oraz dyrektor Filharmonii Zabrzańskiej Sławomir Chrzanowski.

Budynek Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. S. Moniuszki nie był remontowany od wielu lat. Obiekt został poddany gruntownej termomodernizacji, powstała nowoczesna sala koncertowa, sale kameralne oraz pracownia rytmiki. Placówka została wyremontowana w ramach programu „Kompleksowa modernizacja energetyczna państwowych placówek szkolnictwa artystycznego”. Kompleksowy remont trwał prawie trzy lata, a całość kosztowała 15 mln zł. Dodatkowo placówka pozyskała z ministerialnego grantu 570 tys. zł na wyposażenie – nowe meble i instrumenty. Szkołę wyremontowało konsorcjum warszawskich firm: Erekta Budownictwo Specjalistyczne i Erekta Budownictwo. Budynek ma obecnie m.in. wytłumione sale, drzwi z systemem opuszczanych progów, skośne sufity, minimalizujące pogłosy. Na dachu placówki zainstalowano również ogniwa fotowoltaiczne.

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Stanisława Moniuszki w Zabrzu jest prowadzona i nadzorowana przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. To placówka artystyczna, której głównym celem jest kształcenie muzyczne dzieci i młodzieży. Pełni ważną funkcję edukacyjną i wychowawczą.

Podczas uroczystości wieloletnim i zasłużonym pracownikom Państwowej Szkoły Muzycznej wręczono wyróżnienia i podziękowania.

Rys historyczny:
W roku 1917 Johann Pionczyk założył w Zabrzu Instytut Muzyczny. Konserwatorium J. Pionczyka zakończyło swoja działalność w styczniu 1945 roku. W marcu 1945 roku powołano do życia Instytut Muzyczny im. Mieczysława Karłowicza. 1 stycznia 1952 roku szkoła została upaństwowiona. Już pod koniec 1952 roku Ministerstwo Kultury i Sztuki wydało decyzję o likwidacji szkoły tłumacząc, że w województwie katowickim istnieje ich zbyt wiele, ale szkoła działała nadal. Po 10-ciu latach Ministerstwo cofnąć swoją decyzję. W październiku 1975 roku szkole nadano imię Stanisława Moniuszki. Przeprowadzka do obecnie zajmowanego budynku (dawny budynek komitetu miejskiego PZPR) nastąpiła w roku 1990. Od 1 lutego 2003 roku organem prowadzącym i nadzorującym szkołę jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Na przestrzeni lat szkoła wydała wielu wybitnych absolwentów m.in. Krystiana Zimermana, Henryka Grychnika, Jerzego Kotyczkę, a także wielu innych sławiących imię szkoły w kraju i poza jego granicami.