Obwieszczenie Prezydenta Miasta Zabrze

22.10.2019

Działając na podstawie art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (t.j. w Dz. U. z 2018 r., poz. 2033 z późn. zm.) podaje się do publicznej wiadomości informację o organizowanych w dniach 31.12.2019 r. oraz 23.02.2020 r. w godzinach od 8:00 do 14:00 polowaniach zbiorowych, na terenie obwodu łowieckiego nr 130.

Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości przez zamieszczenie:
na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Zabrzu w menu przedmiotowym aktualności, pod poniższym linkiem: http://www.um.zabrze.pl/mieszkancy/aktualnosci;
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Zabrzu w menu przedmiotowym obwieszczenia i informacje, pod poniższym linkiem: http://www.bip.um.zabrze.pl/engine//bip/3/153?o=tp1&e=s|153
oraz poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Wydziału Zarządzania Mieniem na IV piętrze budynku Urzędu Miejskiego w Zabrzu przy ul. Powstańców Śląskich 5-7.