Gala z okazji Dnia Edukacji Narodowej

17.10.2019

Uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej odbyła się w tym roku w naszym mieście 16 października. Podczas gali zorganizowanej w Domu Muzyki i Tańca uhonorowano najbardziej zaangażowanych przedstawicieli zabrzańskiej oświaty.

W uroczystości udział wzięli m.in. prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik, przewodnicząca Rady Miasta Zabrze Łucja Chrzęstek-Bar wraz z radnymi, radne Sejmiku Województwa Śląskiego Urszula Koszutska i Alina Nowak, a także dyrektor gliwickiej delegatury Śląskiego Kuratorium Oświaty Jacek Tarkota. Wśród gości znaleźli się emerytowani dyrektorzy, przedstawiciele nauczycielskich związków zawodowych oraz wszystkich placówek oświatowych działających na terenie miasta Zabrze.

Galę otwarła prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik, która podziękowała całej społeczności oświatowej za zaangażowanie w edukowanie najmłodszego pokolenia zabrzan, a także pogratulowała znakomitych osiągnięć w pracy dydaktycznej i wychowawczej.

Podczas spotkania wyróżnieni nauczyciele odebrali listy gratulacyjne i nagrody za rzetelną i profesjonalną pracę oraz pasję, zamiłowanie i indywidualne podejście do młodego człowieka.

Srebrny Krzyż Zasługi otrzymała Janina Grzegrzółka – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 im. Bohaterów Monte Casino.

Brązowy Krzyż Zasługi wręczono Grażynie Kasperek -dyrektor Szkoły Podstawowej nr 15 imieniem Księdza Jana Dzierżona.

Złotym Medalem Zasługi za Długoletnią Służbę odznaczeni zostali: Ryszard Gruca, Janusz Bronic, Grzegorz Grimm, Jan Więsyk, Danuta Witowska.

Srebrnym Medalem Zasługi za Długoletnią Służbę odznaczeni zostali: Krzysztof Nawrocki oraz Ryszard Skupin.

Medale Komisji Edukacji Narodowej zostały nadane 11 zabrzańskim pedagogom. Te odznaczenie otrzymali: Beata Tarczałowicz-Leończyk, Dorota Ochwat, Bożena Kuźnicka, Barbara Walkowska, Iwona Reutowicz, Anna Wandzel-Lipina, Elżbieta Kędzia-Rybicka, Krzysztof Chrząszcz, Agnieszka Ranocha, Grażyna Krzystanek oraz Iwona Małachowska.

Nagrody Ministra Edukacji Narodowej w 2019 roku trafiły do rąk czterech dyrektorów i nauczycieli zabrzańskich szkół. Nagrody otrzymali: Ryszard Gruca, Marian Kitel, Jolanta Kosczielny oraz Margareta Olszewska.

Nagrody Śląskiego Kuratora Oświaty odebrali: Grażyna Kaczmarek, Agnieszka Klar, Gabriela Leksy, Bibianna Magiera oraz Mirosław Mendecki.

Nagrodę Prezydenta Miasta Zabrze za szczególne i wybitne osiągnięcia w pracy dydaktycznej, artystycznej i wychowawczej otrzymało 64 osób. Nagrody Zespołowe Prezydenta Miasta Zabrze za wybitne osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i artystycznej, ale również za dobrą współpracę i współdziałanie odebrało siedem zespołów. Podczas uroczystości wręczono również Wyróżnienia Prezydenta Miasta Zabrze (pełna lista nagrodzonych osób w załączeniu).