Przedsiębiorco – w listopadzie konsultacje w ramach MPI nt. możliwości finansowania działalności gospodarczej

15.10.2019

Konsultant Mobilnego Punktu Informacyjnego przy Urzędzie Marszałkowskim w Katowicach
w dniu 28.11.2019 r. będzie udzielać bezpłatnych porad w zakresie możliwości uzyskania wsparcia ze środków Unii Europejskiej w perspektywie finansowej 2014-2020.
Na spotkanie zapraszamy do siedziby Zabrzańskiego Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości
przy ul. Powstańców Śl. 3 w godz. 12.00-14.30.
Szczegółowe informacje dostępne pod nr tel. 32 273 97 70.