Podsumowano program „Nasza jakość – Twoja szansa – kompleksowy program rozwoju szkolnictwa zawodowego”

15.10.2019

 15 października, w zabrzańskim „Plastyku”, odbyło się podsumowanie akcji „Nasza jakość – Twoja szansa – kompleksowy program rozwoju szkolnictwa zawodowego”. Program realizowany był przez trzy lata. Wzięło w nim udział 1194 uczniów, 117 nauczycieli i instruktorów zawodu. Wykorzystano budżet w wysokości 7 896 616,99 zł. Środki przeznaczono m.in. na: doradztwo edukacyjno-zawodowe, organizację szkoleń przygotowujących do egzaminów kwalifikacyjnych, organizację zajęć specjalnych, organizację zajęć laboratoryjnych oraz zakup sprzętu do wyposażenia pracowni.

W trakcie spotkania podsumowującego pokazano efekty realizacji programu „Nasza jakość – Twoja szansa – kompleksowy program rozwoju szkolnictwa zawodowego” na terenie Zabrza.

W wydarzeniu udział wzięli przedstawiciele zabrzańskiego samorządu, w tym m.in. zastępca prezydenta Miasta Zabrze Krzysztof Lewandowski oraz naczelnik Wydziału Oświaty Urzędu Miejskiego w Zabrzu Ewa Wolnica.