Krótszy okres przechowywania akt pracowniczych

11.10.2019

Od 1 stycznia 2019 r. weszła w życie nowelizacja Kodeksu pracy skracająca okres przechowywania akt pracowniczych z 50 do 10 lat liczonych od daty ustania stosunku pracy. Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją wprowadziła ponadto możliwość przechowywania dokumentów pracowniczych w formie elektronicznej.

Zgodnie z przepisami przejściowymi :
Dla pracowników zatrudnionych po raz pierwszy w okresie od stycznia 1999 r. do grudnia 2018 r. można skrócić okres przechowywania akt z 50 do 10 lat, ale tylko jeśli zostaną spełnione dodatkowe warunki, które wynikają z ustawy tj.: przekazanie do ZUS oświadczenia (ZUS OSW) oraz raportu informacyjnego (ZUS RIA).

Akta pracowników/zleceniobiorców zatrudnionych przed 1 stycznia 1999 r. trzeba przechowywać przez okres 50 lat.