III Literacka Konferencja Naukowa z cyklu "Przed i po"

10.10.2019

„Przed i po. Czesław Miłosz” – to tytuł III Literackiej Konferencji Naukowej, która rozpoczęła się dzisiaj w Łaźni Łańcuszkowej Sztolni Królowa Luiza. W tym roku spotykamy się na sesji poświęconej wielkiemu dziełu Czesława Miłosza.

Konferencję otworzyli m.in. zastępca prezydent miasta Zabrze Krzysztof Lewandowski, dyrektor Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego prof. dr hab. Krzysztof Uniłowski, przewodnicząca Komisji Historyczno-Literackiej Polskiej Akademii Nauk dr hab. Joanna Kisiel, dyrektor Biblioteki Śląskiej dr hab. Zbigniew Kadłubek oraz kierownik Ośrodka Badań nad Twórczością Czesława Miłosza Uniwersytetu Jagiellońskiego dr hab. Joanna Zach.

Z tej okazji nasze miasto odwiedziło wielu znamienitych gości, w tym m.in.  prof. Aleksander Fiut, prof. Tadeusz Sławek oraz dr Stanley Bill. Konferencję swoim patronatem honorowym objęli: Instytut Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego, Komisja Historyczno-Literacka Polskiej Akademii Nauk, Biblioteka Śląska oraz Ośrodek Badań nad Twórczością Czesława Miłosza Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Tegoroczna konferencja to finał całorocznych działań kulturalnych i edukacyjnych prowadzonych w mieście, przede wszystkim wśród młodzieży zabrzańskich liceów. Te działania to organizowane przez Centrum Organizacji Pozarządowych, coroczne Urodziny Janoscha, znakomitego pisarza urodzonego w Zabrzu. To działalność Warsztatowni Literackiej, projekty czytelnicze i spotkania literackie organizowane przez bibliotekarzy, instruktorów ośrodków pracy pozaszkolnej, animatorów kultury. Jeśli do tego dodać tworzenie w mieście przestrzeni turystycznych (kopalnia Guido, sztolnia Królowa Luiza), organizację wielu festiwali muzycznych z tym najważniejszym – im. Krzysztofa Pendereckiego, premier Teatru Nowego im. Gustawa Morcinka, wystaw malarstwa, koncertów i spotkań literackich w magicznej sali koncertowej umieszczonej ponad trzysta metrów pod powierzchnią ziemi w kopalni „Guido”, to tylko część – może najistotniejsza ‒ z nich.

11 października, w drugim dniu konferencji, zaplanowano spotkanie pt. „Wspominamy Mistrza. Czesław Miłosz”, które poprowadzi Józef Olejniczak. Podczas spotkania zaplanowano pokaz filmu Joanny Helander i Bo Perssona „Walc Miłoszem”.

Tegoroczna konferencja poprzedzona została warsztatami prowadzonymi przez doktorantów Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Śląskiego, w których udział wzięli uczniowie zabrzańskich szkół średnich. Zaś prologiem konferencji było wydarzenie towarzyszące Festiwalowi Miłosza – spotkanie śląskich czytelników z przyjaciółmi Czesława Miłosza, wybitnymi znawcami jego twórczości: z Tomasem Venclovą, Aleksandrem Fiutem, Leonardem Neugerem, Jerzym Illgiem i gościem specjalnym – Anthony Miłoszem, oraz wystawa prac znakomitego malarza Stanisława Baja pt. Rzeka, w Galerii Cefe Silesia Muzeum Miejskiego w Zabrzu.

Warto przypomnieć, że pierwsza z zabrzańskich konferencji literackich, Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa z cyklu "wJĘZYKorzenie TOŻSAMOŚCI", która odbyła się w marcu 2016 r., poświęcona była twórczości urodzonego w Zabrzu znakomitego pisarza – Horsta Eckerta – Janoscha.

Jeszcze w tym samym roku w naszym mieście zrealizowany został nowy, literacki projekt pn. Zabrze republiką marzeń, w realizację którego zaangażowało się Muzeum Miejskie, Miejska Biblioteka Publiczna, Fundacja „Republika Marzeń” oraz pracownicy Urzędu Miejskiego. Zwieńczeniem tego projektu była naukowo-literacka konferencja Schulz i po Schulzu, której plonem jest książka pod redakcja Józefa Olejniczaka pt. Przed i po. Bruno Schulz, wydana przez współpracujące z nami krakowskie wydawnictwo „Pasaże”.

Szczegółowe informacje i program III Literackiej Konferencji Naukowej "Przed i po. Czesław Miłosz" znajdziecie Państwo na stronie: www.przedipo-zabrze.pl