Inauguracja na zabrzańskich wydziałach Politechniki Śląskiej

09.10.2019

9 października odbyła się inauguracja nowego roku akademickiego na dwóch wydziałach Politechniki Śląskiej zlokalizowanych w Zabrzu. Nowy rok akademicki na Wydziale Organizacji i Zarządzania oraz Wydziale Inżynierii Biomedycznej rozpoczęło ponad tysiąc studentów.

W uroczystości udział wzięli m.in.: prof. dr hab. inż. Marek Gzik, dziekan Wydziału Inżynierii Biomedycznej PŚ, dr hab. inż. Paweł Kostka, prodziekan ds. kształcenia na WOiZ PŚ, prof. dr hab. inż. Jan Kaźmierczak, dziekan Wydziału Organizacji i Zarządzania PŚl, dr hab. Aleksandra Kuzior, prodziekan ds. studenckich PŚl, dr hab. inż. Krzysztof Wodarski oraz prof. dr hab. inż. Andrzej Karbownik. Zabrzański samorząd reprezentowała Małgorzata Mańka-Szulik, prezydent Zabrza. W auli WOiZ PŚ zgromadzili się również przedstawiciele kadry naukowej wydziałów, firm współpracujących z uczelnią oraz studenci. Dziekani wydziałów – prof. dr hab. Marek Gzik oraz prof. dr hab. inż. Jan Kaźmierczak – zaprezentowali zakres działalności oraz wyzwania podejmowane przez wydziały w zakresie naukowym, badawczym oraz kulturalnym i rekreacyjnym. Podkreślali, że przed studentami jest wiele możliwości rozwoju pasji oraz zainteresowań.

Prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik stwierdziła, że dorobek wydziałów nie tylko umacnia pozycję Politechniki na akademickiej mapie Polski, ale przede wszystkim przyczynia się do budowania wizerunku Zabrza jako miasta przyjaznego dla rozwoju nauki.

– Zabrze postrzegane jest jako innowacyjny ośrodek nauki oraz transferu nowoczesnych technologii. Jednym z priorytetów działalności samorządu w Zabrzu jest bowiem tworzenie klimatu dla rozbudowy zaplecza badawczego ośrodków naukowych, firm i instytucji. Współdziałanie, jakie podejmujemy na wielu płaszczyznach, przyczynia się do podwyższenia kapitału społecznego oraz potencjału naukowego i edukacyjnego Zabrza i całego regionu – podsumowała Małgorzata Mańka-Szulik, prezydent Zabrza.

Zwróciła się też bezpośrednio do studentów stwierdzając, że „studia to okres, w którym nie tylko się uczymy, ale też zawiązujemy przyjaźnie i tego właśnie Wam życzę, przyjaźni na całe życie. Jestem pewna, że będziecie znakomitymi ambasadorami Zabrza i w trakcie procesu kształcenia, i już po zakończeniu studiów. Warto podkreślić, że nie byłoby wielu naszych sukcesów, gdyby nie absolwenci Politechniki Śląskiej, z którymi realizowaliśmy projekty”.

W trakcie uroczystej inauguracji nowego roku akademickiego odbyła się też immatrykulacja studentów pierwszego roku WOiZ oraz WIB PŚl. Ślubowanie złożyło 24 studentów, którzy dostali się na studia z najlepszymi wynikami. 

O oprawę artystyczną wydarzenia zadbał Akademicki Zespół Muzyczny Politechniki Śląskiej. 

W 1995 roku Instytut Organizacji i Zarządzania Przedsiębiorstwem został przekształcony w Wydział Organizacji i Zarządzania. Od 1 października 1998 roku siedziba Wydziału znajduje się w Zabrzu na ul. Roosevelta 26. Miasto Zabrze współpracuje z Wydziałem w zakresie rewitalizacji przestrzeni miejskiej, organizacji spotkań z cyklu Forum Zarządzania czy konferencji naukowych. Podejmowane są również wspólne działania na rzecz profilaktyki. Podkreślić należy również współpracę ze szkołami. Wydział Organizacji i Zarządzania podpisał porozumienie o współpracy naukowej i dydaktycznej z Zespołem Szkół Ekonomiczno-Usługowych.

Wydział Inżynierii Biomedycznej powstał w 2010 roku jako pierwszy tego typu wydział w kraju. Od 2012 roku rozpoczął działalność dydaktyczno-naukową w Zabrzu. Inżynieria biomedyczna jest to interdyscyplinarny kierunek kształcenia, zorientowany na wykorzystanie osiągnięć techniki w medycynie. Miasto współpracuje z Wydziałem przy organizacji konferencji nt. inżynierii biomedycznej. Wydział Inżynierii Biomedycznej podpisał porozumienie o współpracy naukowej i dydaktycznej z Zespołem Szkół Ogólnokształcących nr 10. Celem jest wspólne podejmowanie działań na rzecz rozwoju młodzieży oraz przygotowanie przyszłych kadr na potrzeby polskiej nauki, gospodarki, a także współdziałanie na rzecz społeczności lokalnej i regionu.