Finał konkursu „Posprzątaj okolicę, zyskaj czystą dzielnicę”

07.10.2019

6 października na terenie Miejskiego Ogrodu Botanicznego w Zabrzu odbył się wielki finał akcji zbierania odpadów komunalnych „Posprzątaj okolicę, zyskaj czystą dzielnicę”.

Inicjatywa o wymiarze ekologicznym skierowana była do mieszkańców Zabrza. Konkurs miał na celu kształtowanie poczucia wspólnej odpowiedzialności za czystość i porządek w najbliższej okolicy. Akcja miała zwiększyć świadomość ekologiczną społeczności lokalnej, zarówno dorosłych, jak i dzieci w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami, w szczególności ich właściwej segregacji.

– Zabrze przywiązuje dużą wagę do kształtowania świadomości ekologicznej mieszkańców – podkreśla prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik. – Aktualnie ok. 40 proc. gospodarstw segreguje odpady. To dobry wynik, jednak wciąż dążymy do jego poprawy. Dlatego organizujemy i przeprowadzamy w mieście wiele projektów i inicjatyw poświęconych ekologii, właśnie takich jak konkurs „Posprzątaj okolicę, zyskaj czystą dzielnicę”.

W pierwszej edycji konkursu „Posprzątaj okolicę, zyskaj czystą dzielnicę” wzięło udział 1017 osób. Do akcji zgłosiło się 31 liderów z 11 dzielnic. W sumie zebrano 1280 worków z odpadami (436 worków z odpadami plastikowymi, 174 worków z odpadami papierowymi, 415 worków z odpadami szklanymi, 255 worków z odpadami nienadającymi się do recyklingu). Zgłoszono także 23 dzikie wysypiska z terenu Zabrza.

W trakcie finału I edycji „Posprzątaj okolicę, zyskaj czystą dzielnicę” wręczono nagrody liderom oraz najbardziej aktywnym uczestnikom konkursu. Listę laureatów, w imieniu prezydent Zabrza Małgorzaty Mańki-Szulik, ogłosiła Katarzyna Dzióba, zastępca Prezydent Miasta.

Najwięcej osób uczestniczyło w akcji w dzielnicach Helenka (259 osób), Biskupice (193 osoby) i Kończyce (179 osób). Tam również zebrano najwięcej worków z odpadami (mieszkańcy Kończyc – 501, Helenki – 190, a Biskupic – 109). Nagrodę główną przyznano dzielnicy Kończyce, II nagroda przypadła dzielnicy Helenka, a III nagroda dzielnicy Biskupice.

– Zwycięzca konkursu zyska nowy plac rekreacyjny dla dzieci i seniorów. Urządzenia zostaną oczywiście uzgodnione z radą dzielnicy – ogłosiła Katarzyna Dzióba, zastępca prezydenta Miasta Zabrze. – W tym konkursie postanowiliśmy uhonorować społeczności dbające o swoje otoczenie. Dziękujemy Wam za aktywność. Bez ludzi, bez zespołu, nie da się nic zrobić – podkreśliła Katarzyna Dzióba.

Organizatorem konkursu było Miasto Zabrze, a koordynatorem Wydział Ekologii zabrzańskiego magistratu. Partnerami akcji byli Miejski Ogród Botaniczny i FCC Polska Sp. z o.o.