W Zabrzu gości delegacja z Niemiec

03.10.2019

Dzisiaj, w sali historycznej miejskiego Ratusza przy ul. Religi 1 gościliśmy niemieckich naukowców, w tym m.in. prof. dr Beatę Fieseler z Instytutu Nauk Historycznych w Dusseldorfie oraz Katarzynę Nogueirę z Instytutu Ruchów Społecznych w Bochum.

W spotkaniu udział wzięli m.in. przedstawiciele zabrzańskiego samorządu na czele z prezydent Zabrza Małgorzatą Mańką-Szulik, naczelnik Wydziału Kultury i Dziedzictwa Urzędu Miejskiego w Zabrzu Dorota Szatters oraz naczelnik Biura Współpracy z Zagranicą UM w Zabrzu Ewa Pawłowska. W trakcie wizyty goście mieli okazję poznać nasze miasto oraz wziąć udział w dyskusji na temat zmian strukturalnych, rozwoju Zabrza. Rozmawiano też o projektach, które obie strony chciałaby wspólnie realizować w przyszłości.