Kongres "Program dla Śląska" – "Nowoczesność i tożsamość regionu"

03.10.2019

Wczoraj w Katowicach rozpoczął się Kongres "Program dla Śląska" – „Nowoczesność i tożsamość regionu”. Podczas pierwszego dnia obrad podsumowano działania, które do tej pory udało się zrealizować w ramach "Programu dla Śląska", przedstawiono też nowe inicjatywy dla regionu.

W wydarzeniu udział wzięli m.in.: Jerzy Kwieciński, minister finansów, inwestycji i rozwoju, Bożena Borys-Szopa, minister rodziny, pracy i polityki społecznej, Adam Gawęda, wiceminister energii, Jarosław Wieczorek, wojewoda śląski, Jakub Chełstowski, marszałek województwa śląskiego, Małgorzata Mańka-Szulik, prezydent Zabrza oraz prof. Marian Zembala, dyrektor Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu.

Wśród bogatego programu przewidującego wiele wykładów i paneli dyskusyjnych znalazło się też wystąpienie Mateusza Krysińskiego oraz Mirelli Urzeniczok – studentów Wydziału Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej w Zabrzu, którzy zaprezentowali projekt pn. "Sztuczna inteligencja jako przyszłość medycyny". Projekt polega na wykorzystaniu uczenia maszynowego w diagnostyce choroby wieńcowej. Prosta w obsłudze aplikacja pozwalałaby na efektywniejsze wykorzystanie wyników tomografii bezkontrastowej. Ograniczenie wykonywanych badań z podaniem kontrastu zmniejsza narażenie pacjentów na negatywne ich skutki, a także pozwala na oszczędność środków.