22. Międzynarodowy Festiwal Rysowania – wernisaż

27.09.2019

Dzisiaj, w Kopalni Sztuki przy ul. Hagera 41 w Zabrzu, odbył się wernisaż wystawy laureatów 22. Międzynarodowego Festiwalu Rysowania Zabrze 2019. Podczas wernisażu laureaci odebrali nagrody, dyplomy i katalogi.

W wydarzeniu udział wzięli m.in. przedstawiciele zabrzańskiego samorządu, w tym m.in. zastępca prezydenta Miasta Zabrze Krzysztof Lewandowski, przewodniczący Komisji Kultury Rady Miasta Zabrze Dariusz Walerjański, dyrektor Delegatury w Gliwicach Kuratorium Oświaty w Katowicach Jacek Tarkota, dyrektor Zespołu Szkół Plastycznych nr 18 w Zabrzu Wojciech Werner.

Wernisaż to efekt tegorocznej edycji Międzynarodowego Festiwalu Rysowania, która odbyła się 31 maja w hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zabrzu. Uczestnicy Festiwalu rysowali z obserwacji żywego modela. Pozowało stu modeli (każdy uczestnik festiwalu mógł sobie wybrać dowolnego i na tej podstawie wykonać studium postaci ludzkiej). Jury spośród ponad tysiąca rysunków wybrało do nagród 59. Oprócz Polaków w Festiwalu udział wzięli również: Rosjanie, Ukraincy, Libańczycy, Francuzi, Słowacy i Niemcy.

Organizatorem Festiwalu było Liceum Plastyczne przy Zespole Szkół nr 18 w Zabrzu, Urząd Miejski w Zabrzu, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zabrzu oraz Miejski Ośrodek Kultury w Zabrzu. Honorowy patronat nad wydarzeniem objęła prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik.

Organizowany w Zabrzu od 22 lat Festiwal ma na celu m.in. popularyzację sztuk plastycznych, rozwój osobowości artystycznej dzieci i młodzieży, inspirowanie młodych twórców do doskonalenia umiejętności rysunkowych, a także inicjowanie spotkań międzykulturowych artystycznie utalentowanych młodych ludzi.