Premier Mateusz Morawiecki z wizytą w Zabrzu

26.09.2019

Zabrze odwiedził dzisiaj premier Mateusz Morawiecki. Spotkanie, które odbyło się w Śląskim Centrum Chorób Serca poświęcone było dokonaniom medycyny na Śląsku. Nasz region zdecydowanie ma się czym pochwalić w tej materii.

W spotkaniu udział wzięli m.in.: wojewoda śląski Jarosław Wieczorek, marszałek województwa śląskiego Jakub Chełstowski, wicemarszałek województwa śląskiego Dariusz Starzycki, przewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego Jan Kawulok, prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik, dyrektor Śląskiego Centrum Chorób Serca prof. Marian Zembala, prezes zarządu Śląskiego Parku Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia Adam Konka, przedstawiciele uczelni wyższych, instytucji i ośrodków medycznych z terenu województwa śląskiego.

Prof. Marian Zembala opowiedział o działalności Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu – uznanego szpitala kardiologiczno-kardiochirurgicznego, należącego do wiodących ośrodków w Polsce. Podkreślił, że za wysoki poziom usług, jakie oferuje Centrum, odpowiada wiele czynników, w tym m.in. zespół składający się z utalentowanych, świetnie wyszkolonych lekarzy, pielęgniarek oraz personelu medycznego, dla których pacjent jest zawsze najważniejszy; bardzo dobre warunki porównywalne z najlepszymi europejskimi oraz światowymi ośrodkami; najnowocześniejszy sprzęt medyczny czy też nowoczesna organizacja procesu diagnostycznego i leczenia. To właśnie tutaj dokonano pierwszego w Polsce przeszczepu serca u osoby dorosłej i u dziecka.

Premier Mateusz Morawiecki docenił osiągnięcia specjalistów pracujących w ŚCCS w Zabrzu, a także w innych śląskich ośrodkach medycznych reprezentowanych dzisiaj na sali przez wybitnych lekarzy.

– Dobru polskiego pacjenta służy zwiększanie środków na służbę zdrowia, zwiększanie dostępu do specjalistów poprzez kształcenie większej liczby lekarzy i modernizacja szpitali – stwierdził premier Mateusz Morawiecki. Podkreślił, że już to się dzieje. Szef rządu dodał, że służba zdrowia jest polską racją stanu. – Panie profesorze, ma pan we mnie sojusznika w patrzeniu na służbę zdrowia – zwrócił się premier do dyrektora placówki prof. Mariana Zembali. W swoim wystąpieniu zarysował trzy podstawowe horyzonty ważne w obszarze medycyny dla rządu: finansowy, związany z wykształceniem i techniczno-technologiczno-modernizacyjny.

Podczas spotkania śląscy lekarze przedstawili premierowi osiągnięcia swoich zespołów. Oprócz wysokiej pozycji ŚCCS mówiono również m.in. o pionierskich metodach leczenia stosowanych w Centrum Onkologii w Gliwicach czy 160 operacjach na płodach z przepukliną oponowo-rdzeniową, przeprowadzonych w Bytomiu. Ortopedzi i okuliści potwierdzili, że dzięki zwiększeniu nakładów na zabiegi wszczepienia endoprotez oraz operacje usunięcia zaćmy, udało się zauważalnie zmniejszyć – to w ortopedii – lub praktycznie zlikwidować – jak w okulistyce – kolejki do tych zabiegów, z którymi system ochrony zdrowia przez wiele lat sobie nie radził.

– Chcemy korzystać z tych znakomitych osiągnięć, które rozsławiły Zabrze na cały świat, które rozsławiły śląską medycynę na cały świat. Chcemy brać przykład z najlepszych, z prekursorów, pana profesora Zembali, ale również z tego, co dzisiaj Państwo budujecie tutaj na Śląsku – podkreślił na zakończenie spotkania premier Mateusz Morawiecki. – Jestem pod ogromnym wrażeniem tego, co udało się Państwu na Śląsku osiągnąć. To mądrość i wiedza ludzka z jednej strony, a z drugiej również empatia i wrażliwość na człowieka w różnym wieku i z różnymi dolegliwościami.