VII Konferencja „Niepełnosprawność a edukacja – NIE TYLKO AUTYZM”

25.09.2019

W Zabrzu trwa regionalna konferencja „Niepełnosprawność a edukacja – NIE TYLKO AUTYZM”. Wydarzenie organizuje Szkoła Podstawowa nr 40 w Zabrzu we współpracy ze Stowarzyszeniem „Nasza szkoła – nasz dom” oraz Regionalnym Ośrodkiem Medyczno-Edukacyjnym Metis w Katowicach.

W pierwszej części konferencji poświęconej tematowi „Codzienność rodzica dziecka z niepełnosprawnością” z wykładem wystąpi: Aleksandra Kruszyńska, która opowie o różnicach w wychowywaniu dzieci ze spektrum autyzmu oraz Anita Wieloch, która skupi się współwystępujących zaburzeniach zachowania u dzieci z niepełnosprawnością jaką jest autyzm.

Podczas konferencji zostały wręczone statuetki „Jak Motyl”, które przyznawane są osobom oraz instytucjom działającym na rzecz dzieci niepełnosprawnych. Tegorocznymi laureatami nagrody jest m.in.: Iwona Płatek, która jest prezesem Zabrzańskiego Towarzystwa Rodziców, Opiekunów i Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski.

„Potrzeby dziecka ze spektrum autyzmu a realia polskiej szkoły” to tytuł wykładu, który otworzy drugą część konferencji. Przedstawi go: Grzegorz Stano. Z kolei o „Normach rozwoju emocjonalno – społecznego kontekście zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży” opowie Elżbieta Stanek.

Konferencja odbywa się w restauracji Beskid przy ul. Bytomskiej 44 w Zabrzu.

Patronat nad wydarzeniem objęła prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik.