60 lat Medycznej Szkoły Policealnej im. prof. Antoniego Cieszyńskiego

25.09.2019

 Medyczna Szkoła Policealna Województwa Śląskiego im. prof. Antoniego Cieszyńskiego obchodziła dzisiaj 60. rocznicę powstania. W uroczystościach, które odbyły się w siedzibie placówki przy ul. 3 Maja 63, udział wzięli m.in.: Beata Białowąs – członek Zarządu Województwa Śląskiego oraz przedstawiciele władz miasta, na czele z prezydent Zabrza Małgorzatą Mańką-Szulik oraz dyrektorem Biura Prezydenta Miasta Janem Pawluchem.

 Pracownicy szkoły przedstawili historię oraz dorobek placówki. Zasługi Medycznej Szkoły Województwa Śląskiego zostały docenione przez władze miasta, które przyznały jej czek w wysokości 30 tys. zł na wyposażenie jednej z pracowni.

– Medycyna zawsze stanowiła istotny atut naszego miasta – stwierdziła podczas uroczystości prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik. – Zabrze jest miastem medycyny z tradycjami sięgającymi ponad siedmiu dziesiątków lat. Kształcą się tu i szkolą kolejne pokolenia wysokiej klasy specjalistów, odbywają się pionierskie operacje kardiochirurgiczne, opracowywane są nowatorskie metody leczenia. Tuzy polskiej i europejskiej medycyny: profesor Zbigniew Religa, profesor Marian Zembala i wielu innych swoje kariery i dorobek budowali w Zabrzu. To marka, którą współtworzy również Państwa szkoła i z której wszyscy możemy być dumni.

Medyczna Szkoła Policealna Województwa Śląskiego jest medyczną bezpłatną szkołą publiczną dla młodzieży i dorosłych, przygotowującą profesjonalnie swoich uczniów do wykonywania atrakcyjnych na rynku pracy zawodów. Szkoła kształci absolwentów szkół średnich, a także osoby łączące pracę zawodową z nauką. Szkoła dla dorosłych daje szansę na zdobycie dyplomu bez przerywania dotychczasowego zatrudnienia.

Po zakończeniu nauki absolwent tej placówki otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły policealnej oraz po zdaniu przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną egzaminu zawodowego – dyplom z tytułem zawodowym oraz Europass – suplement do dyplomu (dokument ten jest w języku angielskim lub innym wybranym z krajów UE, umożliwia lepsze dokumentowanie i prezentowanie swoich kwalifikacji i kompetencji w krajach UE).