„Posprzątaj okolicę zyskaj czystą dzielnicę”

20.09.2019

Od 19 do 21 września w naszym mieście trwa akcja zbierania odpadów komunalnych pn. „Posprzątaj okolicę zyskaj czystą dzielnicę”.

Dzisiaj uczniowie piątej klasy Szkoły Podstawowej nr 35 w Zespole Szkół nr 18 razem z Prezydent Miasta Zabrze Małgorzatą Mańką-Szulik, w ramach akcji wspólnego zbierania i sortowaniu śmieci sprzątali tereny zielone przy ulicy Sitki w Kończycach. Celem przedsięwzięcia jest m.in. zwiększenie świadomości ekologicznej dzieci w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami, w szczególności właściwej ich segregacji.

Inicjatywa skierowana jest do mieszkańców Zabrza. Konkurs ma na celu kształtowanie wśród mieszkańców poczucia wspólnej odpowiedzialności za czystość i porządek w najbliższej okolicy. Do udziału w konkursie zgłosiło się aż 29 liderów społecznych z 11 dzielnic Zabrza, udział w konkursie potwierdziło już blisko 700 osób, jednak ostateczną liczbę uczestników poznamy 25 września. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi podczas festynu zorganizowanego dla wszystkich uczestników na terenie Miejskiego Ogrodu Botanicznego w Zabrzu, przy ulicyPiłsudskiego 60.

Organizatorem konkursu jest Miasto Zabrze, a koordynatorem Wydział Ekologii. Partnerami akcji są: Miejski Ogród Botaniczny, FCC Polska Sp. z o.o.