Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach fundatorem nagrody w konkursie „Zabrzański Biznesplan”

17.09.2019

Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach po raz kolejny objęła patronatem konkurs „Zabrzański Biznesplan” fundując nagrodę w postaci świadczeń promocyjnych podczas trwania X Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw tj. nadanie tytułu Partnera Kongresu, zamieszczenie logotypu na stronie internetowej oraz w materiałach drukowanych, jak również udostępnienia powierzchni 6 m2 na Targach Biznes Expo.

Regionalnej Izbie Gospodarczej w Katowicach serdecznie dziękujemy!

Lista dotychczasowych laureatów dostępna jest pod adresem https://www.um.zabrze.pl/biznes/zabrzanski-biznesplan/zabrzanski-biznesplan-2019/fundatorzy-nagrod-i-nagrody