Odliczenia od podatku dochodowego od osób fizycznych na termomodernizację

12.09.2019

Od 01.01.2019 r. obowiązuje przepis art. 26h ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przewidujący możliwość odliczenia od dochodu wydatków poniesionych na realizację przedsięwzięcia termoizolacyjnego. Z ulgi po raz pierwszy będzie można skorzystać składając zeznanie roczne za 2019 r. Katalog odliczeń, określony w rozporządzeniu ministra inwestycji i rozwoju jest dość szeroki. Ulga obejmuje m.in. wydatki na materiały budowlane do dociepleń, kotły kondensacyjne gazowe, olejowe i na paliwo stałe (ale spełniające wymogi UE), pompy ciepła, kolektory słoneczne, ogniwa fotowoltaiczne oraz stolarkę okienną i drzwiową. Istotne jest, że ulga dotyczy tylko domów już wybudowanych, a nie w trakcie budowy. Ulga przysługuje osobom płacącym podatek według skali (18 i 32 proc.), 19-proc. liniowy PIT lub ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Kwotę wydatków odlicza się od dochodów lub – w przypadku ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych – od przychodów. Należy jednak pamiętać o limicie wydatków do odliczenia, który wynosi 53 tys. złotych.