XII sesja Rady Miasta Zabrze kadencji 2018 – 2023

10.09.2019

16 września, w sali sesyjnej zabrzańskiego Ratusza przy ul. Religi 1, odbędzie się XII sesja Rady Miasta Zabrze. Początek posiedzenia – godz. 15.00. Radnym zostanie przedłożone sześć projektów uchwał w nst. sprawach:

1) zmiany budżetu miasta Zabrze na 2019 rok;
2) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zabrze na lata 2019-2048;
3) przyjęcia „Planu adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Zabrze do roku 2030”;
4) zaliczenia dróg – ul. Piekarnicza, ul. Fryderyka Wilhelma Redena, ul. Macieja Wilczka, ul. Folwark Wesoła, ul. Salomona Isaaca, ul. Alberta Borsiga do kategorii dróg publicznych gminnych oraz ustalenia ich przebiegu;
5) zmiany uchwały Nr VI/51/19 Rady Miasta Zabrze z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie określenia i finansowania zadań w ramach Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2019;
6) zmiany uchwały Nr II/13/18 Rady Miasta Zabrze z dnia 12 grudnia 2018 roku w sprawie powołania stałych Komisji Rady Miasta Zabrze.

Podczas sesji Rady Miasta zostanąprzeprowadzone wybory ławników do Sądu Rejonowego w Zabrzu i Sądu Okręgowego w Gliwicach w tym projekty uchwał w sprawach:
1) powołania komisji skrutacyjnej dla przeprowadzenia wyboru ławników;
2) wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Zabrzu na kadencję w latach 2020-2023;
3) wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Gliwicach na kadencję w latach 2020-2023.