Obwieszczenie Prezydenta Miasta Zabrze

04.09.2019

Działając na podstawie art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (t.j. w Dz. U. z 2018 r., poz. 2033 z późn. zm.) podaje się do publicznej wiadomości informację o organizowanych w dniach 05.10.2019 r., 09.11.2019 r., 24.12.2019 r., 11.01.2020 r. oraz 25.01.2020 r. w godzinach od 800 do 1400 polowaniach zbiorowych, na terenie obwodu łowieckiego nr 122.

Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości przez zamieszczenie: na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Zabrzu w menu przedmiotowym aktualności, pod poniższym linkiem: http://www.um.zabrze.pl/mieszkancy/aktualnosci;
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Zabrzu w menu przedmiotowym obwieszczenia i informacje, pod poniższym linkiem: http://www.bip.um.zabrze.pl/engine//bip/3/153?o=tp1&e=s|153 oraz poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Wydziału Zarządzania Mieniem na IV piętrze budynku Urzędu Miejskiego w Zabrzu przy ul. Powstańców Śląskich 5-7.