Nowy rok szkolny 2019/2020 rozpoczęty

02.09.2019

Ponad 13,7 tys. uczniów, w tym ponad 1300 pierwszoklasistów, rozpoczęło 2 września w Zabrzu rok szkolny 2019/2020. Prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik wzięła dzisiaj udział w inauguracji nowego roku szkolnego w Zespole Szkół nr 10 oraz Liceum Ogólnokształcącym nr 3.

– Młode pokolenie jest dumą naszego miasta, a zarazem też najcenniejszym kapitałem i najważniejszą inwestycją – stwierdza Małgorzata Mańka-Szulik, prezydent Zabrza. – Przekazujemy im wiedzę, kształtujemy charaktery, uczymy wrażliwości i poszanowania wobec godności ludzkiej oraz uniwersalnych wartości, zaszczepiamy miłość do małej Ojczyzny. Wspólnie budujemy nasze miasto. To wyjątkowe zadania wymagające poczucia odpowiedzialności, a także bardzo oczekiwanej przez środowisko oświatowe stabilizacji. W Zabrzu konsekwentnie od wielu lat troszczymy się o jak najwyższą jakość kształcenia. Dlatego przekazujemy znaczącą część budżetu miasta na stworzenie dobrych warunków edukacji uczniów i pracy nauczycieli, rozwój zawodowy kadry nauczycielskiej oraz modernizacje i rozbudowę szkolnej infrastruktury – dopowiada prezydent Zabrza.

Warto przypomnieć, że prowadzony w mieście od dziesięciu lat program termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej objął już ok. 80 budynków, w tym ponad 50 placówek oświatowych. Na jego realizację miasto pozyskało ponad 70 mln zł.

Wraz z rozpoczęciem roku szkolnego 2019/2020 nowe oblicze zaprezentowała m.in. Szkoła Podstawowa nr 18 (dawne Gimnazjum nr 9) przy ul. Olchowej, gdzie przeprowadzono kompleksową termomodernizację za kwotę ponad 4 mln zł.

Równolegle przeprowadzono termomodernizacje w innych placówkach. To m.in. Przedszkole nr 14 przy ul. Ściegiennego (kwota robót budowlanych to ponad 660 tys. zł); Przedszkole nr 20 przy ul. 3-go Maja (830 tys. zł); Bursa Miejska przy ul. Franciszkańskiej (prawie 3 mln zł) oraz budynek przy ul. Niedziałkowskiego (ponad 4,2 mln zł).

Dzięki wykonanym termomodernizacjom, koszty utrzymania placówek spadają średnio o jedną trzecią. Budynki zyskują również na estetyce. Równie ważny jest efekt ekologiczny w postaci wyraźnego zmniejszenia ilości emitowanych do atmosfery zanieczyszczeń.